Skärmklipp 2017-03-05 13.09.07
Vi tror på att förändring och välmående skapas inifrån där både hjärna och hjärta får vara med
i drömmarna om den egna framtiden. 
FutureByMe stärker eleverna i tron på sin förmåga att skapa en ljus framtid. Vi erbjuder:
  • Skolan – en möjlighet till ökad elevförståelse för vad som krävs och erbjuds på arbetsmarknaden,. Det  bidrar även till att öka elevernas studiemotivation. 
  • Kommuner – att skapa fler framgångsrika skolor som bidrar till trygga men även stolta invånare och företag samt ett stärkt platsvarumärke.
  • Näringslivet – en möjlighet att bidra till ett bättre samhälle, stärka sitt varumärke och bli en mer attraktiv arbetsgivare för morgondagens arbetssökande.
  • Elever – att på ett mycket engagerande sätt, reflektera och sätta egna ord på sina tankar  och drömmar om framtiden samt ökad förståelse för vem hen är.
Höjer motivationen
Minskar stressen
Skapar insikt och förståelse för sig själv och andra
Stärker eleverna i tron på sin förmåga
Lyfter styrkorna
Synliggör möjligheterVi lyfter styrkor och synliggör möjligheter!
 
Vi tror på varje elevs unika kunskaper och egenskaper samt att
välmående ger en positiv utveckling och motiverar till framgång.
FutureByMe erbjuder inspirerade föreläsningar, coaching samt utbildning och workshops som bygger på en engagerande och involverande dialogmetodik.