Skärmklipp 2017-03-05 13.09.07
OM OSS
 

Vi arbetar styrkebaserat och tror på att välmående ger positiva resultat

FutureByMe är en idébärande organisation som stärker elevers motivation för en positiv utveckling. Vår metod stärker eleverna i tron på deras förmågor, inspirerar till nya insikter och möjligheter genom interaktiva arbetsmetoder och i samverkan med näringslivet.  

FutureByMe erbjuder inspirerade föreläsningar, coaching samt utbildning för lärare och rektorer och workshops som bygger på en engagerande och involverande dialogmetodik.

Vi vill dela med oss av vårt engagemang, kunskap och breda nätverk inom näringslivet samt mångåriga erfarenhet av att arbeta med dialog och samverkansprojekt. 


Kontakta oss på info@futurebyme.se eller via kontaktformuläret.

Pontus Holgerson

Styrelseordförande

Lena Persson

Lena är beteendevetare och har gedigen erfarenhet som ledare och kunskap inom bland annat HR och kommunikation.

Lenas specialistområde är dialogmetodiken som ligger till grund för hennes arbete inom hållbar organisationsförändring, processledning samt utveckling av grupper och individer.
 

Sanna Martin

Sanna är sångerska, skådespelerska, speaker och skribent. 

Sanna har en bred kunskap om uttryck, retorik och kommunikation, och hyser ett passionerat intresse för att krama ur det bästa ur oss alla som talare, oavsett vilken arena vi är aktiva på.