Skärmklipp 2017-03-05 13.09.07
VÅRT ARBETSSÄTT
kreativt och styrkebaserat

FutureByMe's program bygger på ett unikt, interaktivt och styrkebaserat arbetssätt

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för skolor som stärker samverkan mellan skola och näringsliv för en bättre arbetslivsanknytning utifrån just era behov. FutureByMe's program riktar sig till åk 6-9 och gymnasiet.  Vi stärker både elevhälsoteamet och studie -  och  yrkesvägledaren samt bidrar till skolans värdegrundsarbete. Det skräddarsydda dialogmaterialet är ämnesövergripande.

Våra program :
-Dialogprogrammet för högstadiet och gymnasiet för ökad gemenskap och motivation:
- Train-the Trainer för mentor/lärare
- Föreläsningar samt förslag på ämnesövergripande aktiviteter samt mentorsupplägg
- Dialogdukar
-Framtidsböcker

-Föreläsningar och interaktiva workshops för åk 6-9 samt gymnasiet : Pepptalk, intervjuträning, inför och efter PRAO/Extra jobb, privatekonomi, entreprenörskap & arbetsliv, kreativitet och innovation. 
-Föreläsningar och Ledarskapsutbildning för skolan :
Att äga klassrummet,
Mitt kommunikativa ledarskap,
Det tillitsfulla ledarskapet
Teamduken - hur skapa framgångsrika team? 


 
Tillsammans bygger vi en ljusare framtid!

Kontakta oss på info@futurebyme.se eller via kontaktformuläret.

Kreativt arbetssätt : Dialogmaterial

Vi tror på att förändring och välmående skapas inifrån där både hjärna och hjärta får vara med i drömmarna om den egna framtiden. Vårt specialdesignade dialogmaterial utgår från att skapa nyfikenhet, reflektion och handlingskraft. 

Vi arbetar främst inom 5 olika områden som bearbetar ämnena Framtid, Engagemang, Möjligheter, Mitt unika jag samt Agera. Våra interaktiva workshops kombineras med Dialogduk, kortare inspirationsföreläsning. I materialet tränas elevernas lyhördhet och samarbete i ett lättsamt format, där uppgifternas variationsrikedom säkerställer att koncentrationen bibehålls. 
 
Eleverna ökar sin självkännedom, får insikt om ett mångfacetterat arbetsliv och entreprenörskap, vilket inspirerar eleverna till olika vägval. Målet är att varje elev ska våga drömma och sätta upp egna mål för sin unika framtid, vilket skapar motivation och ansvarstagandet för skolarbetet.